Soome-Eesti töögrupp

Meie kogenud ja klientide poolt tunnustatud Soome-Eesti töörühm pakub teenuseid mõlemal pool Soome lahte.

Me ühendame oma advokaatide õigusalased teadmised KPMG parimate ekspertide kogemustega maksunduses, äri- ja finantskonsultatsioonides, andmekaitses ja paljudes muudes valdkondades, et aidata meie klientidel püsida konkurentsis ja olla edukad pikaajaliselt oma ärides.

Me tunneme Teie äri taustsüsteemi – Soome-Eesti meeskond on komplekteeritud mitmekülgse tausta ja eri valdkondade nõustamise kogemusega ekspertidest, mis tagab selle, et omame väga laiapõhjalisi ja valdkonnaspetsiifilisi teadmiseid ja kogemusi.

Kuidas saame aidata Teid Soome-Eesti ettevõtlusega?

Aitame turule sisenemisel ja ettevõtete asutamisel, sh. osaühingud, aktsiaseltsid, mittetulundusühingud, filiaalid ja usaldusfondid. Asutamise käigus nõustame uuele äriüksusele sobivaima finantseerimisstruktuuri valikul, võttes arvesse nii Soome kui ka Eesti maksuaspekte;

Aitame finantseerimise struktureerimisel, sh. kapitali praeguse struktuuri ülevaatamine, kapitalistruktuuri ümberkorraldamine, võlgade struktureerimine, abistamine läbirääkimistel ja asjakohaste dokumentide koostamine;

Aitame piirülese tehingunõustamisega. Meie meeskonnal on laialdased kogemused nii müüja- kui ka ostjapoolsete õigusauditite (LDD – legal due diligence, VDD – vendor due diligence) läbiviimisel enamikes tööstusharudes; aktsiate ostu-müügilepingute, varade võõrandamise ja koostöölepingute koostamisel, lepingute ja tehingute läbirääkimistel ja täideviimise nõustamistel.

Nõustame töötajate piiriülese liikumise või renditööjõu kasutamisega seotud küsimustes. Nõustame kliente kõikides tööõigusküsimustes ja pakume igakülgset tuge ka kõige keerukamates tööõiguslikes küsimustes – töötajate piiriülese liikumisega seotud küsimused, motivatsioonipaketid ja optsiooniplaanid ning restruktureerimistega seotud tööõigusküsimused.

Aitame koostada ja läbi rääkida ärilepinguid. Meie piiriülene meeskond on hästi kursis erinevate ärisektorite spetsiifikaga, tagades lepingute sujuva vastavusse viimise meie klientide ärivajadustega.

Aitame reorganiseerimiste ja ümberkorraldamistega. Aitame analüüsida olemasolevaid kontsernistruktuure, koostame restruktureerimise strateegilisi plaane ja viime ellu piiriüleseid ja siseriiklike ühinemisi, jagunemisi- ja muid struktuuri ning varajaotuse muudatusi.

Aitame turult väljumisel ja ettevõtete likvideerimisel – koostame likvideerimise dokumentatsiooni ning aitame raamatupidamisdokumentatsiooni kogumisega, varade jaotamise ja muude seonduvate küsimustega.

Peamised piiriülesed probleemid, mida lahendame

Allpool on mõned levinud teemad, millega meie Soome-Eesti töörühm regulaarselt tegeleb:

  • Finantseerimisstruktuuri optimeerimine – omakapital (kvaasikapital) vs laenude finantseerimine;
  • Juhtkonna asukoha maksumõju;
  • Ärikinnisvara maksustamine;
  • Piiriülesed optsiooniplaanid võtmetöötajatele;
  • Perekondlikud investeerimisinstrumendid ja varade struktureerimine.

KPMG Law meeskond on ärile ja tõhusale teenuse osutamisele orienteeritud. Võimalus täiendada teenust kvalifitseeritud maksu-, raamatupidamis- või finantsnõustajatega annab KPMG Law-le selge eelise konkurentide ees ja aitab pakkuda klientidele lahenduspõhiseid teenuseid.

The Legal 500

KPMG Law advokaadid kellega oleme koostööd teinud, on väga professionaalsed, tunnevad meie äritegevuse vastu suurt huvi ning tunneme suurt tuge ühise eesmärgi saavutamisel.

The Legal 500

KPMG paistab silma hea meeskonnatöö ja efektiivse töövoo juhtimisega.

The Legal 500

Nad on proaktiivsed ja mõistavad meie keerulisi vajadusi, nõustades meid väga keeruka kindlustustoote kasutuselevõtul Eestis.

The Legal 500


Töögrupi liikmed ja kontaktid 

Karin Oras

Juhtivpartner, vandeadvokaat, õigusteenuste juht

karin.oras@kpmglaw.ee

+372 507 9241

Sandra Metsamärt

Advokaat, Soome-Eesti töögrupi liige

sandra.metsamart@kpmglaw.ee

+372 667 6805

Ari Engblom

Partner, Õigusteenuste juht Soomes, Soome-Eesti töögrupi liige

Johanna Fagervik

Partner, Soome, Soome-Eesti töögrupi liige

Baltikumi töögrupp

Pakume kombineeritud piiriüleseid teenuseid kõigis Baltikumi riikides – Eestis, Lätis, Leedus – läbi meie pikaajalise koostöökogemusega Baltikumi töögrupi.

Me ühendame oma advokaatide õigusalased teadmised KPMG parimate ekspertide kogemustega maksunduses, äri- ja finantskonsultatsioonides, andmekaitses ja paljudes muudes valdkondades, et aidata meie klientidel püsida konkurentsis ja olla edukad pikaajaliselt oma ärides.

Me tunneme Teie äri taustsüsteemi – Baltikumi meeskond on komplekteeritud mitmekülgse tausta ja eri valdkondade nõustamise kogemusega ekspertidest, mis tagab selle, et omame väga laiapõhjalisi ja valdkonnaspetsiifilisi teadmiseid ja kogemusi.

Kuidas saame aidata Teid Baltikumi ettevõtlusega?

Aitame turule sisenemisel ja ettevõtete asutamisel, sh. osaühingud, aktsiaseltsid, mittetulundusühingud, filiaalid ja usaldusfondid. Asutamise käigus nõustame uuele äriüksusele sobivaima finantseerimisstruktuuri valikul, võttes arvesse nii Soome kui ka Eesti maksuaspekte;

Aitame finantseerimise struktureerimisel, sh. kapitali praeguse struktuuri ülevaatamine, kapitalistruktuuri ümberkorraldamine, võlgade struktureerimine, abistamine läbirääkimistel ja asjakohaste dokumentide koostamine;

Aitame piirülese tehingunõustamisega. Meie meeskonnal on laialdased kogemused nii müüja- kui ka ostjapoolsete õigusauditite (LDD – legal due diligence, VDD – vendor due diligence) läbiviimisel enamikus tööstusharudes; aktsiate ostu-müügilepingute, varade võõrandamise ja koostöölepingute koostamise, lepingute läbirääkimise ja täideviimise nõustamisel.

Nõustame töötajate piiriülese liikumise või renditööjõu kasutamisega seotud küsimustes. Nõustame kliente kõikides tööõigusküsimustes ja pakume igakülgset tuge ka kõige keerukamates tööõiguslikes küsimustes – töötajate piiriülese liikumisega seotud küsimused, motivatsioonipaketid ja optsiooniplaanid ning restruktureerimistega seotud tööõigusküsimused.

Aitame koostada ja läbi rääkida ärilepinguid. Meie piiriülene meeskond on hästi kursis erinevate ärisektorite spetsiifikaga, tagades lepingute sujuva vastavusse viimise meie klientide ärivajadustega.

Aitame reorganiseerimiste ja ümberkorraldamistega. Aitame analüüsida olemasolevaid kontsernistruktuure, koostame restruktureerimise strateegilisi plaane ja viime ellu piiriüleseid ning siseriiklike ühinemisi, jagunemisi- ja muid struktuuri ja varajaotuse muudatusi.

Aitame turult väljumisel ja ettevõtete likvideerimisel – koostame likvideerimise dokumentatsiooni ning aitame raamatupidamisdokumentatsiooni kogumisega, varade jaotamise ja muude seonduvate küsimustega.

KPMG Law advokaadid kellega oleme koostööd teinud, on väga professionaalsed, tunnevad meie äritegevuse vastu suurt huvi ning tunneme suurt tuge ühise eesmärgi saavutamisel.

The Legal 500

KPMG paistab silma hea meeskonnatöö ja efektiivse töövoo juhtimisega.

The Legal 500

KPMG Law meeskond on ärile ja tõhusale teenuse osutamisele orienteeritud. Võimalus täiendada teenust kvalifitseeritud maksu-, raamatupidamis- või finantsnõustajatega annab KPMG Law-le selge eelise konkurentide ees ja aitab pakkuda klientidele lahenduspõhiseid teenuseid.

The Legal 500

Nad on proaktiivsed ja mõistavad meie keerulisi vajadusi, nõustades meid väga keeruka kindlustustoote kasutuselevõtul Eestis.

The Legal 500


Töögrupi liikmed ja kontaktid 

Karin Oras

Juhtivpartner, vandeadvokaat, õigusteenuste juht

karin.oras@kpmglaw.ee

+372 507 9241

Kaia Kuusler

Vandeadvokaat, Baltikumi töögrupi liige

kaia.kuusler@kpmglaw.ee

+372 667 6805

Una Petrauska

Partner, Õigusteenuste juht Lätis, Baltikumi töögrupi liige

Gediminas Lisauskas

Partner, Leedu, Baltikumi töögrupi liige

Põhjamaade töögrupp

Põhjamaade töörühm on pühendunud Rootsi, Taani, Norra ja Islandi turgudele, loe Soome töörühma kohta lähemalt Soome töögrupi alt. Meie töögrupp mõistab hästi Põhjamaade ainulaadset majandus- ja ärikeskkonda ning pakub väärtuslikke teadmisi ja strateegilisi nõuandeid, et aidata klientidel selles piirkonnas edukalt tegutseda. Alates asutamistest, ühinemistest ja ülevõtmistest kuni turul laienemiseni on KPMG asjatundlik Põhjamaade töögrupp valmis aitama Teil edu saavutada.

Terviklahendused – kõik ühest kohast.

Kliendi tagasiside

Nad on proaktiivsed ja mõistavad meie keerulisi vajadusi, nõustades meid väga keeruka kindlustustoote kasutuselevõtul Eestis.

The Legal 500


Töögrupi liikmed ja kontaktid 

Karin Oras

Juhtivpartner, vandeadvokaat, õigusteenuste juht

karin.oras@kpmglaw.ee

+372 507 9241

Mattias Bergman

Partner, Õigusteenuste juht Rootsis, Põhjamaade töögrupi liige

Andreas Wulff

Partner, Norra, Põhjamaade töögrupi liige

Jónas R Tómasson

Partner, Island, Põhjamaade töögrupi liige

Globaalne töögrupp

KPMG globaalne töögrupp koondab ülemaailmselt eksperte, kellel on aastatepikkused ulatuslikud kogemused rahvusvahelistel turgudel väljaspool Baltikumi ja Põhjamaid. Olenemata sellest, kas uurite võimalusi arenevatel turgudel või otsite nõu regulatsioonide järgimise kohta, on meie meeskonnal globaalne perspektiiv ja valdkonnaspetsiifilised teadmised, mis aitavad viia Teie piiriülese ettevõtluse uutesse kõrgustesse.

KPMG Law on globaalselt esindatud enam kui seitsmekümnes riigis ning koondab ülemaailmselt 2800 õiguseksperti.


Karin Oras

Juhtivpartner, vandeadvokaat, õigusteenuste juht

karin.oras@kpmglaw.ee

+372 507 9241


60000 Lahendatud juhtumid 2800 eksperti 3500 klienti 76 riiki

Oleme pühendunud kõrgetasemelise strateegilise nõustamisteenuse osutamisele kogu Baltikumis, Skandinaavias ja maailmas.

Advokaadibüroo KPMG Law OÜ

+372 6676 805
info@kpmglaw.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Eesti
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Global Õigusalane teave Privaatsuspoliitika
Email again: