Suomi-Viro tiimi

Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua. Suomenlahden molemmin puolin käytössäsi ovat kokeneet suomalaiset ja virolaiset asiantuntijat.

Yritysten haasteiden ja mahdollisuuksien ymmärtäminen edellyttää molempien maiden lainsäädännön ja toimintaympäristön tuntemusta. Meille "Juridiikka on enemmän" ja olemme yhdistäneet oikeudellisen tietämyksen ja KPMG:n muiden asiantuntijoiden muun muassa verotusta, liiketoimintaosaamista, taloudellista ja teknologista neuvonantoa koskevan kokemuksen – asiakkaidemme kilpailueduksi ja menestykseksi.

Kansainvälisen liiketoiminnan haasteita ja mahdollisuuksia

Yritysten ja yrittäjien maiden rajat ylittävän toiminnan neuvonanto edellyttää asian tarkastelua kokonaisuutena sekä Viron että Suomen näkökulmasta. Tarkastelu ulottuu usein omistajiin saakka. Hoidamme tyypillisesti seuraavan kaltaisia toimeksiantoja:

  • Konserniyhtiöiden rahoitusrakenteeseen liittyvä suunnittelu ja sen dokumentointi (oman pääoman ehtoinen rahoitus, konsernitilijärjestelmät, vieraan pääoman ehtoiset instrumentit). Rahoitusrakenteiden suunnittelun ja niiden päivittämisen merkitys korostuu nykyisessä korkoympäristössä.
  • Rajat ylittävät rakennejärjestelyt, kuten sulautumiset, osakevaihdot sekä apporttiehtoiset muut luovutukset ja kotipaikan siirtoa koskevat toimeksiannot
  • Corporate Governance ja Corporate Secretarial -palvelut, joihin liittyviä ajankohtaisia teemoja ovat muun muassa virolaisten yhteisöjen hallintorakenteet ja asianomaisten yhteisöjen verotukselliset asuinvaltiokysymykset
  • Yrityskaupat
  • Toimitiloja ja kiinteistöjä koskevat omistusjärjestelyt ja hallinnointirakenteet ja verotus
  • Omistukselliset sitouttamisjärjestelmät ja muu kannustinjärjestelmiä koskeva neuvonanto
  • Family Office -palvelut

Miten voimme olla avuksi?

Viron tai Suomen markkinoille siirtyminen: Neuvomme sinua sopivan toimintamuodon valinnassa, kuten tytäryhtiön perustaminen verrattuna sivuliikkeeseen tai erilaisten kumppanuuksien muodostaminen. Kun suosittelemme toimintamallia, perustamme näkemyksemme muun muassa asiakkaan omistaja- ja liiketoimintastrategiaan sekä toimintamallin riskeihin ja verotukseen. Laadimme tarvittavat perustamisdokumentit ja hoidamme rekisteröinnit ja sopimusdokumentaation, myös työntekijöiden työoikeuteen sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyen.

Rahoitusjärjestelyt ja rahoitusrakenteiden uudistaminen: Rahoituskysymyksissä korostuu saumaton yhteistyö, jossa taloudelliset mallinnukset, verotus ja oikeudellinen neuvonanto muodostavat kokonaisuuden rahoitusaseman päivitykseen. Suomen ja Viron välillä erityispiirteen konserni- ja lähipiirirahoituksen suunnitteluun tuo Viron erityispiirteinen yhteisöverotus, jossa virolaisen yhtiön jakamatonta tulosta ei verota. Suunnittelun perusteella osallistumme rahoitusta koskeviin neuvotteluihin, laadimme tai päivitämme rahoitusdokumentaation ja muotoillemme tarvittavat yhtiöoikeudelliset päätökset. Asiakkaan rahoitusjärjestelyn tarve voi näyttäytyä myös osana laajempaa vapaaehtoista tai lakisääteistä yrityssaneerausta, jossa voimme myös avustaa asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti.

Rajat ylittävät yritysjärjestelyt. KPMG Law M&A -tiimillämme on kattava kokemus due diligence -palveluista, yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen ja yhteisyritysjärjestelyjen suunnittelusta, neuvottelemisesta ja toteuttamisesta. Toimeksiannot toteutamme usein yhdessä muiden KPMG:n transaktiotiimien kanssa.

Työntekijöiden liikkuminen ja vuokratyövoiman käyttö. Tarjoamme kattavaa tukea haastavimmissakin työoikeudellisissa asioissa, jotka voivat liittyä esimerkiksi uudelleenjärjestelyihin ja rajat ylittäviin työsuhteisiin. Henkilöiden liikkuvuus näyttäytyy meille vahvasti osana asianomaisten henkilöiden sosiaaliturva- ja verokysymysten kokonaisuutta.

Kaupallisten sopimusten laadinta ja neuvottelut. Tiimimme tuntee hyvin eri toimialojen erityispiirteet ja varmistaa sopimusten sujuvan sovittamisen kansainvälisesti toimivien asiakkaiden liiketoiminnan tarpeisiin. Kansainvälisiin sopimuksiin ja sopimusehtoihin liittyy usein keskeisesti verotuksen, erityisesti arvonlisäverotukseen, tulliin ja muun muassa lähdeverotukseen liittyviä yksityiskohtia, joita arvioimme yhteistyössä vero- ja tulliasiantuntijoidemme kanssa.

Konserni- ja yhtiörakenteiden sekä niiden liiketoimintamallien uudistaminen. Konsernirakenteiden ja liiketoimintamallien muutoksissa, kokonaistarkastelu on lähestymistapamme keskiössä. Avustamme asiakkaitamme muiden KPMG:n asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä järjestelyyn liittyvässä mallinnuksessa, oikeudellisessa dokumentaatiossa. Autamme myös arvioimaan, että liiketoimintamallit ovat siirtohinnoittelun kannalta perusteltavissa, verotuksellisesti tarkoituksenmukaiset ja täyttävät muun muassa omistajien odotukset niin hallintomalliltaan, varojenjakoedellytyksiltään kuin exit-tavoitteiltaan.

Neuvonta on laadukasta ja täsmällistä. Tiimi hahmottaa ja ratkaisee asiakkaan keskeiset ongelmat nopeasti.

The Legal 500

Tiimi on ammattitaitoinen ja omaa laajan toimialatuntemuksen.

The Legal 500

Tiimi tarjoaa kokonaisvaltaisia liiketoimintaratkaisuja.

The Legal 500

Ammattitaitoista, asianmukaistaja nopeaa apua juridisissa kysymyksissä.

The Legal 500


tiimi:

Karin Oras

Pääosakas, asianajaja, lakiasianjohtaja

karin.oras@kpmglaw.ee

+372 507 9241

Sandra Metsamärt

Asianajaja

sandra.metsamart@kpmglaw.ee

+372 667 6805

Ari Engblom

Tax & Legal Partner, Suomen lakipalveluiden vetäjä

Johanna Fagervik

Tax & Legal Partner, Suomen lakipalveluiden vetäjä

Baltian tiimi

Tarjoamme palveluita asiakkaillemme kaikissa Baltian maissa (Viro, Latvia, Liettua) kokeneen Baltian tiimimme avulla. Uskomme, että "Law is More" - yhdistämme juristiemme oikeudellisen tietämyksen KPMG:n parhaiden asiantuntijoiden kokemukseen verotuksesta, yritys- ja rahoituskonsultoinnista, tietosuojasta ja monista muista aloista auttaaksemme asiakkaitamme saamaan kilpailuetua ja menestymään pitkällä aikavälillä. Tunnemme liiketoimintasi – kokenut Suomessa ja Virossa toimiva tiimimme ja erityisesti toimialakohtainen kokemuksemme auttaa meitä ratkaisemaan ongelmat oikeasta kulmasta tinkimättä liiketoiminnan tärkeistä yksityiskohdista.

Miten voimme auttaa Baltian laajuisessa liiketoiminnassasi?

Avustamme markkinoille pääsyssä
ja yhteisöjen perustamisessa, mukaan lukien yksityiset osakeyhtiöt, julkiset osakeyhtiöt, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, sivukonttorit ja rahastot.

Avustamme rahoitusjärjestelyissä liiketoimintasi arvon kasvattamiseksi, mukaan lukien nykyisen pääomarakenteen tarkistaminen, pääomarakenteen uudelleenjärjestely, velkajärjestelyt, neuvotteluissa avustaminen ja asiaankuuluvien asiakirjojen laatiminen;

Autamme rajat ylittävissä liiketoimissa. Tiimillämme on laaja kokemus oikeudellisten ja toimittajien due diligence -tarkastusten suorittamisesta useimmilla toimialoilla; olemme laatineet, neuvottelleet ja toteuttaneet osakkeiden ostosopimuksia, omaisuuden siirtoja ja yhteisyritysjärjestelyjä, joihin liittyy Baltian maiden vastapuolia.

Avustamme kaupallisten sopimusten
laadinnassa ja neuvotteluissa. Maarajojen yli toimiva tiimimme tuntee hyvin eri liiketoiminta-alueiden erityispiirteet ja varmistaa sopimusten sujuvan yhteensovittamisen asiakkaidemme liiketoimintatarpeiden kanssa kansainvälisissä ympäristöissä.

Avustamme uudelleenjärjestelyissä ja
konsernirakenteiden uudelleenjärjestelyissä. Neuvomme hallintorakenteissa ja tarjoamme optimointisuunnitelmia paremman kilpailuedun saavuttamiseksi, mukaan lukien fuusioiden, jakautumisten, yritysten siirtojen, ei-rahallisten panosten ja muiden järjestelyjen kautta;

Avustamme markkinoilta poistumisessa ja yksiköiden purkamisessa – selvitystilassa, kirjanpitoasiakirjoissa, omaisuuden jakamisessa ja muissa näihin liittyvissä asioissa.

Neuvonta on laadukasta ja täsmällistä. Tiimi hahmottaa ja ratkaisee asiakkaan keskeiset ongelmat nopeasti.

The Legal 500

Tiimi on ammattitaitoinen ja omaa laajan toimialatuntemuksen.

The Legal 500

Tiimi tarjoaa kokonaisvaltaisia liiketoimintaratkaisuja.

The Legal 500

Ammattitaitoista, asianmukaistaja nopeaa apua juridisissa kysymyksissä.

The Legal 500


tiimi:

Karin Oras

Pääosakas, asianajaja, lakiasianjohtaja

karin.oras@kpmglaw.ee

+372 507 9241

Kaia Kuusler

Asianajaja

kaia.kuusler@kpmglaw.ee

+372 667 6805

Una Petrauska

Asianajotoimiston toimitusjohtaja Latviassa, asianajaja

Gediminas Lisauskas

Asianajotoimiston osakas Liettuassa

Pohjoismainen tiimi

Pohjoismaiseen tiimiin kuuluvat Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Islannin markkinoiden asiantuntijat (Suomella on erillinen painopiste suomalais-virolaisessa tiimissä). Tiimillämme on syvällinen ymmärrys näiden maiden ainutlaatuisista taloudellisista ja liiketoimintaympäristöistä, ja se tarjoaa arvokkaita näkemyksiä ja strategisia neuvoja, jotka auttavat asiakkaita navigoimaan tällä vauraalla alueella. Yritysjärjestelyistä markkinoiden laajentamiseen – meillä on asiantuntemusta menestyksen edistämiseen Pohjoismaissa.

Neuvonta on laadukasta ja täsmällistä. Tiimi hahmottaa ja ratkaisee asiakkaan keskeiset ongelmat nopeasti.

The Legal 500

Tiimi on ammattitaitoinen ja omaa laajan toimialatuntemuksen.

The Legal 500

Tiimi tarjoaa kokonaisvaltaisia liiketoimintaratkaisuja.

The Legal 500

Ammattitaitoista, asianmukaistaja nopeaa apua juridisissa kysymyksissä.

The Legal 500


TIIMI:

Karin Oras

Pääosakas, asianajaja, lakiasianjohtaja

karin.oras@kpmglaw.ee

+372 507 9241

Mattias Bergman

Lakiasiainkumppani Ruotsissa

Andreas Wulff

Lakiasiainkumppani Norjassa

Jónas R Tómasson

Lakikumppani Islannissa

Kansainvälinen tiimi

Globaali tiimimme kokoaa yhteen asiantuntijoita, joilla on laaja kokemus kansainvälisiltä markkinoilta Baltian ja Pohjoismaiden ulkopuolella. Etsitpä mahdollisuuksia kehittyvillä markkinoilla tai neuvoja globaalien säädösten noudattamisesta, tiimillämme on globaali näkökulma ja alakohtainen tietämys, jotka ohjaavat sinua kohti menestystä laajemmassa mittakaavassa.

Neuvonta on laadukasta ja täsmällistä. Tiimi hahmottaa ja ratkaisee asiakkaan keskeiset ongelmat nopeasti.

The Legal 500

Tiimi on ammattitaitoinen ja omaa laajan toimialatuntemuksen.

The Legal 500

Tiimi tarjoaa kokonaisvaltaisia liiketoimintaratkaisuja.

The Legal 500

Ammattitaitoista, asianmukaistaja nopeaa apua juridisissa kysymyksissä.

The Legal 500


TIIMI;

Karin Oras

Pääosakas, asianajaja, lakiasianjohtaja

karin.oras@kpmglaw.ee

+372 507 9241


60000  ratkaistua tapausta  2800 asiantuntijaa 3500 asiakasta 76 maata

Ota yhteyttä lakiasiantuntijoidemme verkostoon Baltiassa, Pohjoismaissa ja maailmanlaajuisesti.

Advokaadibüroo KPMG Law OÜ

+372 6676 805
info@kpmglaw.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinna, Viro
${item.title}
Email again: