Meie lähenemine

Nõustamisel kasutame KPMG kui ärinõustamisele spetsialiseerunud võrgustiku täielikku potentsiaali. Selleks, et küsimused saaksid tervikliku ja kliendi ärihuve igakülgselt arvestava vastuse, peame nõu nii vandeaudiitorite kui ka raamatupidamis-, maksu- ja finantsnõustajatega.

Lisaks on meie nõustajad spetsialiseerunud ka konkreetsematele ärivaldkondadele – kui töötate näiteks finants- või avalikus sektoris, kinnisvaravaldkonnas või on teie projektis välisriigi elemente, arvestame projekti eripäradega juba projektimeeskonna komplekteerimisel.

Nad analüüsivad põhjalikult minu probleemi ja püüavad mind võimalikult kiiresti aidata tuues välja kõik võimalikud lõpptulemid.

The Legal 500

Meie kogemus ja teenused

Võimalusi äritegevuse struktureerimiseks on palju – aitame valida teie ärile sobivaima struktuuri, seda nii asutamisfaasis kui ka hilisemate ümberkujundamiste kaudu. Anname nõu juhtimisstruktuuri kujundamisel, aitame tegevuse äriõiguse nõuetega kooskõlla viimisel ja leiame koostöös viise äriprotsesside parendamiseks.

Pikemaajalistes restruktureerimistes pakume terviklikku, vajadusel piiriülest projektijuhtimist, mis aitab säilitada sujuva äritegevuse rakendusperioodil, et hoida kokku aega ja kulusid.

Meie advokaatidel on laialdased kogemused ühinguõiguslike küsimuste lahendamisel. Nõustame näiteks alljärgnevates küsimustes:

  • ettevõtte asutamise ja asjaajamisega seotud küsimused ning dokumendid;
  • ühinemised, jagunemised, ettevõtete võõrandamine, mitterahalised sissemaksed ja muud äristruktuuri puudutavad kokkulepped;
  • rahvusvaheliste ja siseriiklike kontsernistruktuuride lihtsustamise projektid;
  • finantseerimisega seotud küsimused, sh läbirääkimised ja dokumentide koostamine;
  • osanike ja aktsionäride vaheliste lepingute koostamine;
  • vähemusaktsionäride osaluse ülevõtmine;
  • nõustamine ühingu juhtimisstruktuuri osas, lepingud juhtkonnaga, juhatuse vastutuse küsimused;
  • optsiooniplaanide koostamine.
Meie õigusteenuseid saab vajadusel kombineerida KPMG parimate asjatundjatega maksunduses, äri- ja finantsnõustamises, andmekaitses ja paljudes teistes valdkondades.


EKSPERDID

Karin Oras

Juhtivpartner, vandeadvokaat, õigusteenuste juht

karin.oras@kpmglaw.ee

+372 507 9241

Kaia Kuusler

Vandeadvokaat, Baltikumi töögrupi liige

kaia.kuusler@kpmglaw.ee

+372 667 6805

Sandra Metsamärt

Advokaat, Soome-Eesti töögrupi liige

sandra.metsamart@kpmglaw.ee

+372 667 6805

Sandra Toots

Vandeadvokaat

sandra.toots@kpmglaw.ee

+372 509 2373


LAIENDATUD MEESKOND

Joel Zernask

Partner, maksuteenuste juht

KPMG Baltics

Siim Kannistu

Raamatupidamisnõustaja, IFRS ekspert, vandeaudiitor

KPMG Baltics

Maike Leppik

Partner, Siirdehindade teenusliini juht, raamatupidamisteenuste juht

KPMG Baltics

Oleme pühendunud kõrgetasemelise strateegilise nõustamisteenuse osutamisele kogu Baltikumis, Skandinaavias ja maailmas.

Advokaadibüroo KPMG Law OÜ

+372 6676 805
info@kpmglaw.ee
Ahtri 4, 10151 Tallinn, Eesti
${item.title}
KPMG Baltics KPMG Global Õigusalane teave Privaatsuspoliitika
Email again: