Pangandus-, finants- ja kindlustusõigus

Kes meie poole pöörduvad

Nõustame krediidiasutusi, krediidiandjaid, investeerimisühinguid ja makseasutusi ning teisi finantssektori turuosalisi.​ Oma mitmekülgsete õigusteenuste abil pakume Sulle finantsalast nõu ja lähenemist, mis on praktiline, loominguline ja tulemustele orienteeritud.
 

Meie lähenemine

Pangandus- ja finantsõigus on meie ekspertide pärusmaa. Meie pikaajalised ja mitmekülgsed kogemused panganduses, investeeringute haldamises, kindlustuses ja makseteenuste valdkonnas võimaldavad meil pakkuda nõustamist kõigis finantssektoris ette tulevates küsimustes. Tunneme turul kehtivaid standardeid, tavasid ja parimaid praktikaid ning oleme kursis kõige viimaste ja ka alles ees ootavate muudatustega finantsvaldkonnaga seotud regulatsioonis.  
 
Oleme nõustanud Eesti ja rahvus­vahelisi finantsasutusi väga paljudes mahukates pangandus-, finants- ja ­kindlustusvaldkonna tehingutes ja projektides, mis hõlmavad virtuaal­vääringuid, võla- ja omakapitali kaasa­mist, allutamistehinguid, laenu- ja võlakirjaportfellide omandamise ning likvideerimise struktureerimist ja nõustamist, vastavuskontrolli funktsiooni­de õiguspärasuse analüüsi, finants- ­ja kindlustustoodete struktureerimist ja dokumenteerimist, äriprotsesside sise-eeskirju, rahapesu tõkestamise nõuete täitmist, samuti pankade, kre­diidiandjate ja -vahendajate, makse­asutuste, investeerimisfondide ja fon­divalitsejate loomist ja tegevuslubade omandamist. 
 
Meie selle valdkonna advokaadid ja juristid on töötanud suurimates advokaadibüroodes ja pankades, samuti Eesti Finantsinspektsioonis. Seega mõistame suurepäraselt Eesti finantssektori kõiki turuosalisi.

 

Teenused

  • Pangandus
  • Krediidiandmine
  • Investeerimine
  • Maksed
  • Kindlustus
  • Rahapesu tõkestamine

Hetti Lump

Partner, vandeadvokaat. Pangandus- ja finantsõiguse valdkonna juht.

Loe rohkem

Katri Remmelgas

Jurist

Loe rohkem

Maria Jänese

Advokaat

Loe rohkem